Bůh povolání k zasvěcenému životu v různém věku. Je důležité dobře rozlišovat Boží vůli a následovat ji.

Existují nějaké věkové kontraindikace pro vstup do řeholního řádu? Je možné vstoupit do řeholního řádu ve věku 40 let?

Do jakého věku lze vstoupit do řeholního řádu?

V zásadě je věk kritériem, které se bere v úvahu, zejména jeho spodní hranice.

V Polsku je velmi mnoho řeholních řádů, které však mají svá vlastní pravidla a podmínky, které musí kandidát splnit, aby byl přijat.

Před samotným přijetím je třeba splnit určité formální požadavky, které závisí na konkrétní kongregaci.

Je možné vstoupit do řeholního řádu ve věku 50 let?

Jak již bylo zmíněno - záleží na konkrétní kongregaci a jejích pravidlech.

Nic vám nebrání požádat o přijetí v padesáti letech. Je však třeba mít na paměti, že motivace, věk, vzdělání a konečné rozhodnutí se odvíjí od individuálních schopností a faktorů, které je určují.