V dnešním světě si můžete vybrat z mnoha různých hudebních žánrů a interpretů. Nezřídka se v písních objevují nadávky, povzbuzující látky a obsah na hony vzdálený víře a Bohu. Měl by být proto poslech těchto typů písní považován za hřích?

Jak je známo, jedním z prvků podmiňujících spáchání hříchu je projev vůle. V tomto kontextu nelze za hřích považovat hudbu, kterou si nevybíráme, ale pouze ji slyšíme ve svém okolí. Jinak je třeba situaci posuzovat v případě, kdy si tento typ písní vybíráme zcela vědomě.

Hříchem není hudba, ale její obsah, který k ní může vést.....

Když si položíme otázku, co nás skutečně vede k poslechu nevhodných písní, můžeme určit, zda se jedná o zlo, nebo o nevinný čin. Nejdůležitější je, že hudba sama o sobě nepředstavuje hřích. Může nás však krmit špatným obsahem, a tím nás vést k hříchu.