Co sdělil Bůh Jákobovi ve snu o žebříku do nebe?

Jákob je jednou z biblických postav Starého zákona. Je také označován jako Izrael - Boží soupeř. Byl synem Izáka a Rebeky. Ještě v matčině lůně bojoval se svým bratrem Ezauem. Bratři měli být počátkem dvou samostatných národů. V knize Genesis, kde je popsána Jákobova historie, se píše o takzvaném Jákobově žebříku, o kterém snil...