Boh povolania k zasvätenému životu v rôznom veku. Je dôležité dobre rozlišovať Božiu vôľu a nasledovať ju.

Existujú nejaké vekové kontraindikácie pre vstup do rehoľného rádu? Je možné vstúpiť do rehoľného rádu vo veku 40 rokov?

Do akého veku možno vstúpiť do rehoľného rádu?

V zásade je vek kritériom, ktoré sa berie do úvahy, najmä jeho spodná hranica.

V Poľsku je veľmi veľa rehoľných rádov, ktoré však majú svoje vlastné pravidlá a podmienky, ktoré musí kandidát splniť, aby bol prijatý.

Pred samotným prijatím je potrebné splniť určité formálne požiadavky, ktoré závisia od konkrétnej kongregácie.

Je možné vstúpiť do rehoľného rádu vo veku 50 rokov?

Ako už bolo spomenuté - závisí to od konkrétnej kongregácie a jej pravidiel.

Nič vám nebráni požiadať o prijatie vo veku päťdesiat rokov. Treba však mať na pamäti, že motivácia, vek, vzdelanie a konečné rozhodnutie sa odvíja od individuálnych schopností a faktorov, ktoré ich určujú.