Stvoril Boh peklo?

Keďže Boh stvoril všetko okolo nás, stvoril aj peklo? Chcel potrestať ľudí, ktorí ho neposlúchali? Podobné otázky si kladú mnohí kresťania. Hovorí sa, že peklo nestvoril Boh, ale padlí anjeli, ktorí sa od neho vzdialili. Nemôžeme tu hovoriť o priamom stvorení pekla...