Čo Boh sľúbil Abramovi (Abrahámovi)

Abrahám (pôvodne Abram) sa považuje za prvého hebrejského patriarchu. Podľa biblického opisu je otcom celého židovského národa. Abram spolu s celou svojou rodinou žil spočiatku v chaldejskom meste Ur. Z mesta Ur sa Abram na príkaz svojho Boha Jahveho vydal na cestu. Abramovi sa zjavil Boh a povedal mu, aby vyšiel zo svojej rodnej krajiny...