Uznáva Cirkev Medžugorie?

Uznáva Cirkev Medžugorie? Aký je postoj Cirkvi k zjaveniam v Medžugorí? Medžugorie je miesto v Bosne a Hercegovine. Už niekoľko desaťročí je toto miesto témou diskusií medzi všetkými kresťanmi. Podľa výpovedí šiestich ľudí, ktorí sa dnes nazývajú vizionári, začali zažívať zjavenia v roku 1981. Dôležité je, že zjavenia majú mať...