Čo Boh ukázal tým, že poslal na Egypt rany?

Vyvolený národ, ako už bolo predpovedané, strávil dlhé roky súženia v egyptskom otroctve. Zajatý ľud netrpezlivo očakával okamih, keď budú zhodené otrocké reťaze utrpenia. Mojžiš, ktorý sa vrátil k svojmu ľudu ako Boží posol, predstúpil pred faraóna, aby mu oznámil Božiu vôľu. Faraón však nechcel o oslobodení izraelského ľudu ani počuť....