Co Pan Bóg Okazał Zsyłając Plagi na Egipt?

Naród Wybrany, jak wcześniej zostało to zapowiedziane, spędził długie lata utrapienia w egipskiej niewoli. Niewolony lud wyczekiwał z niecierpliwością momentu, kiedy zrzucone zostaną niewolnicze łańcuchy utrapienia. Mojżesz, który powrócił do swojego ludu, jako wysłannik Boga udał się przed oblicze Faraona, któremu to przekazał wolę Bożą. Jednak Faraon nie chciał nawet słyszeć o uwolnieniu ludu Izraela.…