Jak dobrze się wyspowiadać?

Jak dobrze się wyspowiadać? Podstawą jest przeprowadzenie rachunku sumienia. Usiądźmy w ciszy, skupieniu, zadumie i zastanówmy się, czym w ostatnim czasie obraziliśmy Pana Boga. Sporządźmy swoistą listę grzechów, które chcemy wyznać przed Bogiem. Przy układaniu owej listy warto unikać ogólników. Przedstawmy konkretne zawinienia; nie utajniajmy ich, ponieważ nieszczera spowiedź jest grzechem. Sakrament pokuty jest wyznaniem…

Dlaczego Judasz się powiesił?

Z kart Pisma Świętego dowiadujemy się o losie Judasza po tym, jak wydał Jezusa arcykapłanom, faryzeuszom i Piłatowi. Ewangelista Mateusz pisze, że „rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem odszedł i powiesił się”. Niewiele więcej dowiadujemy się z Dziejów Apostolskich, rozdziału pierwszego, wersetu 18. Zatem dlaczego Judasz się powiesił? Dwa wersety wcześniej, w Ewangelii Mateusza…

Przypowieść o Synu Marnotrawnym

Przypowieść o Synu Marnotrawnym – początek Przypowieść zaczyna się od człowieka, który miał dwóch synów, a młodszy z nich prosi ojca, aby oddał mu swój udział w majątku. Wiąże się to z tym, że syn nie mógł czekać na śmierć ojca, chciał go natychmiast. Ojciec zgadza się i dzieli swój majątek między obu synów. Po…