Gdzie można zrobić bierzmowanie od ręki? Czy jest w ogóle możliwe zrobienie bierzmowania dla osoby, która nie zrobiła tego wcześniej? Przyjęcie sakramentu bierzmowania, który należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdyż poprzez bierzmowanie ochrzczeni powtórnie i jeszcze ściślej zostajemy związani z Kościołem i Panem Bogiem. Nie zawsze jednak jest możliwość aby zrobić bierzmowanie wtedy, kiedy jest ku temu okazja. Często ludzie, którzy tego bierzmowania nie zrobili, zawracają z błędnej drogi i chcąc naprawić swój błąd, odczuwając potrzebę pojednania z Bogiem chcą dokonać sakramentu bierzmowania. Dlatego też pomimo iż wierni są zobowiązani przyjąć bierzmowanie w pewnym, odpowiednim okresie swojego życia, to są pewne zasady, które określają sytuację nadzwyczajną, w której wierny może przyjąć bierzmowanie już jako osoba dorosła. Te zasady to między innymi:

 

  • kandydat jest osobą dorosłą, po 21 roku życia
  • jest w trakcie bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu małżeństwa
  • ma zamiar uregulować związek nieformalny
  • pragnie zostać ojcem lub matką chrzestną, został do takiej roli wyznaczony

Następnie kapłan ma za zadanie wyjaśnić powód, dla którego dana osoba nie przyjęła bierzmowania w określonym czasie i dokonać oceny sytuacji. Kandydat ponad to nie może żyć w związku nieformalnym i niesakramentalnym oraz przestrzegać zasad Kościoła. Odbywa się również w tym celu rozmowa kwalifikacyjna w parafii, do której przynależy kandydat. Aby przyjąć bierzmowanie należy przygotować dokumenty takie jak: metryka chrztu św. (wystawia parafia chrztu), zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania), zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania), zaświadczenie o odbytej spowiedzi św., dowód osobisty.
Następnie aby uzyskać bierzmowanie, kandydat musi się odpowiednio do niego przygotować, uczestnicząc w spotkaniach tematycznych. Za przygotowanie kandydatów w pełni odpowiada proboszcz danej parafii i to on decyduje o tym, w jaki sposób będzie się to odbywać.
Tak więc nie można zrobić bierzmowania od ręki. Bierzmowanie to pewien proces, który musi być opatrzony odpowiednim stopnie przygotowania.