Czy bierzmowanie jest potrzebne do ślubu kościelnego? Bierzmowanie nie jest konieczne, aby ksiądz mógł udzielić ślubu.  Ślub kościelny nie może się odbyć, jeśli przyszła panna młoda lub pan młody nie zostali ochrzczeni.

Natomiast… czy do ślubu cywilnego jest potrzebne bierzmowanie? Czy do ślubu kościelnego jest potrzebne bierzmowanie? O ślubie kościelnym pisaliśmy już części artykułu „czy bierzmowanie jest potrzebne do ślubu?”.

Instytucja Kościoła wymaga, aby osoby, które chcą przed obliczem Boga zawrzeć związek małżeński były odpowiednio przygotowane do roli chrześcijanina, który zobowiązuje się wypełnić swój chrześcijański obowiązek oraz chce na pełnym, stabilnym chrześcijańskim fundamencie zbudować swoją rodzinę. Łączy się to przecież w dużej mierze z ogromną odpowiedzialnością nie tylko za siebie ale i za drugiego człowieka.

Każda para, która taki związek małżeński zawrze, dąży do zbudowania i powiększenia naszej chrześcijańskiej rodziny. Odpowiednie przygotowanie zarówno techniczne do tego wydarzenia jak i psychologiczne daje nam sakrament bierzmowania.


Natomiast czy do ślubu cywilnego jest potrzebne bierzmowanie? Czy jest to taki sam przypadek jak ślub kościelny?

Ślub cywilny jest ślubem w wyniku, którego zawiera się jedynie związek cywilny. Jest to związek sankcjonowany prawem państwowym, który legalizuje związek dwójki osób w obliczu prawa. Nie powoduje on więc w żaden sposób legalizacji związku w obliczu Boga i Kościoła. Jest jednak wiele powodów, dla których ludzie decydują się na zawarcie związku małżeńskiego w urzędzie. Przede wszystkim jest to prostota i szybkość załatwienia wszelkich formalności.

Młodzi często decydują się na taki krok aby jak najszybciej związać się formalnie, aby móc wziąć wspólnie na przykład kredyt lub wspólnie się rozliczać. Ślub cywilny może być jednym z kroków podjętych przed ślubem Kościelnym, który jest jedynym, formalnym sposobem na zawarcie związku w obliczu Boga. Tak więc czy do ślubu cywilnego jest potrzebne bierzmowanie? Do samego ślubu cywilnego bierzmowanie nie jest potrzebne.

Urzędnik nie potrzebuje nawet informacji o naszej przynależności do Kościoła. Pokazuje to dobitnie, że ślub cywilny nie powinien być rozważany jako instytucja odpowiedzialności przed Bogiem za założenie rodziny.