W jaki sposób odpowiedział Bóg na nieposłuszeństwo człowieka?

Od samego początku w dziele stworzenia Bóg uwzględnił człowieka jako podstawową część swojego planu.  W Biblii obrazowa część stworzenia opisuje moment, w którym Pan ulepił Adama z gliny aby nadać mu ludzki kształt. Następnie z żebra Adamowego stworzył Pan kobietę. Tak powstała Ewa. Pan pobłogosławił Adamowi i Ewie dając im płodność i możliwość rozmnażania się.…

Jak wielki jest Bóg?

Jak wielki jest Bóg? Tego tak naprawdę nie wie nikt. Albo inaczej. Wielkości naszego Pana nie jest w stanie pojąć żaden ludzki umysł, nie jest w stanie policzyć jej komputer z największą mocą obliczeniową. Mówiąc bardziej obrazowo: istota Boska wykracza poza wszelkie ramy jakie moglibyśmy narzucić. Bóg jest istotą, która stworzyła wszystko. Jest więc większa…

Jak powstał Bóg?

Dla ludzkiego umysłu niepojęty jest ogrom Boski. Ta wszechmoc objawia się między innymi w samej istocie Pana Boga. Bo jak powstał Bóg? Jak wyobrazić sobie proces kreacji czegoś, co tak naprawdę było od początku? Jak powstał Bóg? Bóg jest wiecznością. Pan Bóg był od samego początku. Jednocześnie warto wrócić tutaj do tematu, w którym poruszana…

Dlaczego Bóg najpierw stworzył mężczyznę?

Dlaczego Bóg najpierw stworzył mężczyznę? W obrazowym opisie stworzenia świata przez Boga zostało powiedziane, że ulepił Pan człowieka na swoje podobieństwo z gliny. Pierwszym człowiekiem jakiego stworzył Pan Bóg był Adam. Dopiero potem z części jego ciała jaką było żebro Adama, Bóg stworzył kobietę. Bóg znudzony swoją samotnością, postanowił stworzyć na swoje podobieństwo człowieka. Nie…