Jak wielki jest Bóg?

Tego tak naprawdę nie wie nikt. Albo inaczej. Wielkości naszego Pana nie jest w stanie pojąć żaden ludzki umysł, nie jest w stanie policzyć jej komputer z największą mocą obliczeniową. Mówiąc bardziej obrazowo: istota Boska wykracza poza wszelkie ramy jakie moglibyśmy narzucić.

Bóg jest istotą, która stworzyła wszystko. Jest więc większa niż cokolwiek, co zostało przez niego stworzone. Większa niż wszystko co do tej pory istniało i co powstanie w przyszłości. Przytaczając słowa piosenki: Jak wielki jest Bóg? On czas w swej dłoni ma. On na wieki wieków trwa. Jest początkiem i końcem.

Jednocześnie każdy z nas będzie postrzegał Boga oraz jego wielkość nieco inaczej, ponieważ jest wszystkim czym co możemy sobie wyobrazić ale jednocześnie jest czymś o wiele, wiele większym. Do tego tematu (jak do większości tematów dotyczących Boga) należałoby podejść więc dosyć indywidualnie.

Zainteresowanych odsyłam do piosenki, która została wcześniej wspomniana. Piosenka nosi tytuł „Jak wielki jest Bóg?” i jest piosenką wysławienniczą dla naszego Pana.