Kako velik je Bog?

Nihče zares ne ve. Ali drugače. Veličine našega Gospoda ne more razumeti noben človek umRačunalnik z največjo računsko močjo ga ne more prešteti. Povedano bolj slikovito: Božansko bistvo presega vse okvire, ki bi jih lahko postavili.

Bog je bitje, ki je ustvarilo vse. Zato je večji od vsega, kar je ustvaril. Večja od vsega, kar je obstajalo doslej in kar bo nastalo v prihodnost. Citiram besede iz pesmi: Kako velik je Bog? On ima čas v svojih rokah. On traja vekomaj in vekomaj. On je začetek in konec.

Hkrati bo vsak od nas zaznal Bog in njegovo velikost nekoliko drugače, saj je vse, kar si lahko predstavljamo, hkrati pa je nekaj veliko, veliko večjega. Za to temo (kot za večino tem v zvezi z Bog) je treba obravnavati povsem individualno.

Vse, ki jih to zanima, napotujem na prej omenjeno pesem. Pesem ima naslov "How Great Is Bog?" in je hvalnica našemu Gospodu.