Ako skvelé je Boh?

To nikto nevie. Alebo inak. Veľkosť nášho Pána nemôže pochopiť žiadna ľudská bytosť myseľPočítač s najväčším výpočtovým výkonom to nedokáže spočítať. Obraznejšie povedané: Božská podstata presahuje akýkoľvek rámec, ktorý by sme mohli stanoviť.

Boh je bytosť, ktorá všetko stvorila. Preto je väčší ako všetko, čo bolo ním stvorené. Väčší ako všetko, čo doteraz existovalo a čo vznikne v budúcnosť. Citujem slová piesne: How great is Boh? On má čas vo svojej ruke. Trvá na veky vekov. On je začiatok a koniec.

Zároveň každý z nás bude vnímať Boh a jeho veľkosť trochu inak, pretože je to všetko, čo si dokážeme predstaviť, ale zároveň je to niečo oveľa, oveľa väčšie. K tejto téme (ako k väčšine tém týkajúcich sa Boh) by sa malo pristupovať úplne individuálne.

Záujemcov odkazujem na pieseň, ktorá bola spomenutá skôr. Pieseň sa volá "How Great Is Boh?" a je piesňou chvály nášho Pána.