Prečo sa Boh zjavuje?

Človek je bytosť, ktorú tvorí rozum a slobodná vôľa. Zmyslom nášho života je poznanie pravdy a najvyššieho dobra prostredníctvom nasledovania cesty náboženstva. Hľadanie Boha v tomto všetkom môže byť nesmierne ťažké, pretože Pán Boh ako najvyššie dobro a najvyššia pravda nás prevyšuje v každom aspekte nášho života. Naše hľadanie Boha by preto mohlo byť trochu...