Czy Kościół jest potrzebny do zbawienia?

Czy Kościół jest potrzebny do zbawienia? Odpowiedzi na to pytanie należy po części szukać w poprzednich podpunktach tego artykułu, ponieważ należy sobie przede wszystkim uświadomić czym jest Kościół i jak patrzeć na niego w kontekście zbawienia. Kościół jako pewnego rodzaju instytucja nie musi stanowić wyznacznika naszego zbawienia. Oczywiście jest to narzędzie niezwykle pomocne w dążeniu…