Gdzie mieszkał Pan Jezus?

Ewangelie podają, że Jezus mieszkał w miasteczku Nazaret, gdzie znajdował się dom Marii i Józefa. 

Narodziny Jezusa nastąpiły w Betlejem. W dzisiejszych czasach jest to miasto, które znajduje się w środkowej części Palestyny. Położone jest ono w Judei, na obszarze Zachodniego Brzegu Jordanu, 8 km na południe od Jerozolimy. Po porodzie, który – wedle Ewangelii Łukasza – miał miejsce w ubogiej grocie, w nieokreślonym bliżej czasie rodzina przez krótki czas mieszkała w Egipcie.

Spowodowane to było tzw. rzezią niewiniątek, której mieli dokonać żołnierze Heroda (Wielkiego), pragnącego pozbyć się rywala do korony królewskiej. Ostrzeżeni, według Pisma Świętego, przez anioła Józef i Maria wraz z dzieckiem podjęli się ucieczki do Egiptu. Po śmierci Heroda wrócili do Nazaretu, małej wioski w Galilei. To właśnie tam wychowywał się Jezus – w Nazarecie, gdzie mieszkała jego najbliższa rodzina – Maryja oraz Józef.

Miasto Nazaret jest położone w Dolnej Galilei, w północnej części Izraela, w odległości 25 km od Jeziora Tyberiadzkiego i 9 km na zachód od góry Tabor. Przez całe życie Jezus wędrował i nauczał innych. Śmierć Jezusa nastąpiła w Jerozolimie.