Wskrzeszenie Łazarza to jeden z wielu cudów dokonanych przez Jezusa. Gdzie Jezus wskrzesił Jezusa? Jezus wskrzesił Łazarza podczas wizyty w Betanii, w Judei. Obecnie miasto to nazywane jest Al-Ajzarijja i znajduje się w Palestynie, w Zachodnim Brzegu. Cud wskrzeszenia Łazarza przez Jezusa opisany jest w 11 rozdziale Pisma Świętego, w Ewangelii napisanej według Świętego Jana. Jan Ewangelista umiejscawia dokonanie się cudu po drugiej stronie Góry Oliwnej, patrząc z perspektywy Jerozolimy, do której Jezus zmierzał na święto Paschy.

Jak wyglądało dokonanie cudu wskrzeszenia Łazarza przez Jezusa? Łazarz z Betanii był przyjacielem Jezusa, który umarł w wyniku powikłań po chorobie. Jezus, kiedy dowiedział się o tej przykrej wiadomości postanowił wyruszyć do Jerozolimy, do miejsca, w którym złożono Łazarza do grobu. Na miejscu przywitała go Marta, a potem wezwana przez nią jej siostra Maria. Marta i Maria były siostrami zmarłego Łazarza, obydwie siostry są czczone w Kościele katolickim jako święte.  Kiedy Jezus dotarł do zmarłego, ciało Łazarza leżało w już od czterech dni w pieczarze, której wejście zostało zamknięte blokiem skalnym.

Jezus został zaprowadzony na swoją prośbę do grobu. Kiedy go zobaczył nakazał odtoczyć kamień i wezwał zmarłego Łazarza po imieniu. Kiedy tego dokonał, zmarły wyszedł z grobu, obwinięty, z zasłoniętą twarzą. Jezus na jego widok kazał innym go rozwiązać i pozwolić mu chodzić.