Gdzie odbyła się Ostatnia Wieczerza

O Ostatniej Wieczerzy mówią cztery fragmenty Nowego Testamentu. Ostatnia Wieczerza to według Pisma Świętego wieczerza paschalna, której uczestnikami byli Jezus i dwunastu apostołów. Ostatnia Wieczerza odbyła się podczas wieczoru, który poprzedzał aresztowanie Jezusa i skazanie go na śmierć poprzez drogę krzyżową. Jezus zapowiedział na niej, że jest to jego ostatnia Pascha przed śmiercią.

Miejsce Ostatniej Wieczerzy

Ostatnia Wieczerza jest momentem, w którym została ustanowiona Eucharystia, czyli Msza Święta oraz kapłaństwo. Ostatnia Wieczerza miała miejsce w Wieczerniku. Wieczernik znajdował się w Syjonie – pierwszym Kościele i matce wszystkich Kościołów. Jest to najwyższy punkt w starożytnej Jerozolimie.  Nazwa ta odnosiła do Góry, na której wznosiła się Jerozolimska Świątynia w Starym Testamencie, co oznaczało nowy początek, czyli budowanie nowej wspólnoty kościoła Jezusa. Wieczernik – sala na Górze stała się miejsce, w którym narodził się Kościół podczas Ostatniej Wieczerzy.

To także miejsce, w którym schronili się apostołowie podczas męki Jezusa. Jezus tej samej nocy, w której nastąpiła Ostatnia Wieczerza został zdradzony przez jednego ze swoich uczniów, Judasza. Następnie został pojmany i postawiony przed religijnym sądem żydowskim, który uznał go za winnego bluźnierstwa. Następnie Jezusa wydano w ręce rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata, który skazał go na śmierć przez ukrzyżowanie.