Cud w Kanie Galilejskiej jest jednym z ważniejszych wydarzeń, które zostały opisane w trakcie działalności duchowej Chrystusa. Cud ten został opisany w Ewangelii świętego Jana. Według przekazu, Jezus Chrystus przemienił wodę w wino podczas wesela w Kanie.

Kana to galilejskie miasteczko, które znajdowało się w pobliżu Nazaretu. Przemienienie wody w wino przez Jezusa stanowi pierwszy z 37 opisanych w Ewangeliach cudów (obok takich wydarzeń jak uzdrowienie opętanego w synagodze, uciszenie burzy, rozmnożenie chleba czy chociażby wskrzeszenie Łazarza, o którym również wspominaliśmy w artykule). Świadkami cudu, który wydarzył się w Kanie Galilejskiej byli między innymi apostołowie Jezusa, oraz jego matka, Maryja. Samo miasteczko (Kana Galilejska) jest to najprawdopodobniej dzisiejszy Kefar Kanna, położony w Dystrykcie Północnym, w Izraelu.

Miejscowość ta jest położona na wysokości 180-320 metrów n.p.m. na północno-wschodnim skraju masywu górskiego Hare Nacerat w tak zwanej Dolnej Galilei. Niektórzy badacze nie zgadzają się jednak z tą opinią, twierdząc, że cud miał dokonać się w libańskiej wiosce o nazwie Kana.

Według biblijnego przekazu Jezus został zaproszony na gody weselne razem z matką, której towarzyszył. Podczas wesela zabrakło wina. Maria poprosiła syna o pomoc, a jego uczniów o to, aby mu towarzyszyli. Jezus nakazał wypełnić stągiew kamienną wodą, którą zamenił następnie w wino.

 

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja