Ilu było apostołów? Mianem apostołów określa się najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa. Zgodnie z literą biblii Jezus powołał dwunastu apostołów. Słowo apostoł pochodzi od greckiego apostolos i oznacza „wysłannik”. Dwunastu apostołów towarzyszyło Jezusowi przez cały okres jego działalności religijnej, aż do wniebowzięcia. Apostołowie uczyli się u boku Chrystusa, a następnie sami kontynuowali głoszenie jego nauk. Św. Piotr, czyli jeden z apostołów, uznawany za pierwszego papieża, wypełnił misję powierzoną mu przez Jezusa i założył Kościół na Ziemi, który istnieje aż do dzisiaj.

Jezus Chrystus powołał osobiście dwunastu apostołów: Piotra, Andrzeja, Mateusza, Jana, Jakuba (syna Alfeusza), Filipa, Szymona, Tadeusza, Jakuba (syna Zebedeusza), Tomasza, Bartłomieja i Judasza. Do tego ścisłego grona nie zalicza się św. Pawła z Tarsu, któremu po latach Kościół nadał miano Apostoła Narodów. Większość z nich poniosła męczeńską śmierć. Św. Piotr, twórca Kościoła i jego pierwszy papież, został ukrzyżowany. Podobny los czekał Andrzeja, Jakuba (syna Alfeusza), Filipa oraz Szymona. Judasz po zdradzeniu Jezusa popełnił samobójstwo. Jedynym apostołem, który umarł śmiercią naturalną, był Jan.

Apostołowie przez lata pełnili wierną służbę przy Jezusie (z wyjątkiem Judasza, który w kluczowym momencie nie wytrzymał próby i dokonał zdrady). Warto zaznaczyć, że byli oni prostymi ludźmi. Pochodzili spośród ludu. Trudnili się w rybactwie i pracy fizycznej. To pokazuje, jak egalitarną religią jest chrześcijaństwo. Każdy z nas ma szanse na świętość, jeśli zaufa Jezusowi i wytrwa u jego boku.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja