Jak rozpoznat povolání? Nejprve začněme tím, co to vlastně je. Povolání ke kněžství je "povolání k přinášení Kristovy oběti s mocí podílet se na jeho kněžství. Člověk, který se rozhodne vstoupit do duchovního stavu, by měl své rozhodnutí vážně promyslet. Nejde jen o zkoumání časového přínosu rozhodnutí. Úkolem potenciálních kandidátů kněžství by mělo být naslouchat Božímu hlasu a hledat povolání.

Jak toto povolání najdeme? Je důležité si uvědomit, že povolání pochází od samotného Boha. Jaký je tedy lepší způsob, jak se dostat do kontaktu s Bohem než modlitba? Při hledání povolání bychom měli mluvit s Bohem. Měli bychom hledat znamení a symboly, které nám může zanechat v našem každodenním životě. Proto je vhodné navštěvovat bohoslužby co nejčastěji. Při hledání naší cesty stojí za to mluvit také s kněžími. Zeptejme se jich, jak rozpoznali své povolání a co je přimělo k tomu, aby se ujali poslání hlásat Boží slovo.

Při rozlišování povolání nesmíme zapomínat na rovnováhu a klid v duši. Nedělejme tak důležitá rozhodnutí v emocích. Místo toho hledejme klid, který nám umožní lépe slyšet Boží hlas. Tomu může napomoci kontakt s přírodou, procházky v lese, horské túry apod. Hledejme tedy znamení, mějme otevřenou mysl a důvěřujme Bohu, který chce naše dobro.