Co je svatost?

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]

Co je svatost? Pojem svatosti je ztotožňován s náboženstvími. Aby mohl být člověk nazýván svatým, musí svým životem svědčit o víře, být poslušný náboženství a jeho zásadám. Člověk s postavením světce by měl být ostatním dáván za vzor.

Svatost se vztahuje také na duchovní čistotu. K jeho dosažení je nutné zříci se všech pozemských pokušení. Srdce světce by mělo být otevřené Bohu i bližnímu a odmítat zlo. Na druhou stranu nezapomínejme, že osoby, které byly uznány úřadem Katolická církev Stále jsou to obyčejní lidé. Nemůžeme je ztotožňovat s božstvem.

A nejen to. Sledujeme-li životopisy svatých, narazíme i na ty, kteří v určitém období svého života chybovali a hřešili. Svatá Pelagie Kajícnice byla původně prostitutkou v Antiochii. Naproti tomu svatý Augustin z Hippo žil několik let v konkubinátu se svou otrokyní. Tyto příklady dokazují, že každý má právo dělat chyby. Nakonec je nejdůležitější zanechat špatných návyků a obrátit se k Bohu.

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]