Czym jest świętość?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Czym jest świętość? Pojęcie świętości jest utożsamiane z religiami. Aby zasłużyć na miano świętego, należy dawać swoim życiem świadectwo wiary; być posłusznym religii i jej zasadom. Osoba o statusie świętego powinna być stawiana innym jako wzór do naśladowania.

Świętość odnosi się również do czystości duchowej. Do jej osiągnięcia niezbędne jest wyrzeczenie się wszystkich ziemskich pokus. Serce świętego powinno być otwarte na Boga i bliźniego; odrzucać z kolei zło. Z drugiej strony nie zapominajmy, że osoby, które zostały uznane przez Kościół Katolicki za święte, wciąż pozostają zwykłymi ludźmi. Nie możemy utożsamiać ich z bóstwem.

Mało tego. Śledząc życiorysy świętych, natrafimy również na takich, którzy w pewnym okresie swojego życia błądzili i grzeszyli. Św. Pelagia Pokutnica początkowo była prostytutką w Antiochii. Z kolei św. Augustyn z Hippony przez kilka lat żył w konkubinacie ze swoją niewolnicą. Te przykłady dowodzą, że każdy ma prawo popełniać błędy. Ostatecznie najważniejsze jest porzucenie złych nawyków i nawrócenie się na Boga.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]