Czy dusze nas widzą?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Czy dusze nas widzą? W Piśmie Świętym nie znajdziemy żadnego fragmentu, który chociaż przybliżałby nas do odpowiedzi na to pytanie. Jako Katolicy wierzymy w życie wieczne, które stało się dla nas możliwe, po męczeńskiej śmierci Jezusa na krzyżu. Nie jesteśmy jednak pewni, co tak naprawdę dzieje się z duszą zmarłego po śmierci.

Kościół Katolicki przedstawia teorię, która mówi o tym, że wszystkie dusze trafiają do czyśćca. Stamtąd w zależności od tego, ile grzechów mieliśmy na sumieniu i jak gorliwie modlą się za nas żyjący, trafiamy do Nieba lub jesteśmy skazani na wieczne potępienie. Problem w tym, że owa teoria nie ma nawet potwierdzenia w Biblii.

Fragmenty o życiu wiecznym znajdujące się w Piśmie Świętym są bardzo skromne i niejasne. O Niebie wspomina Jezus, mówiąc „W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział”. Dowodem na to, że część dusz trafi do Nieba, a część do piekła, jest cytat z Chrystusa „I pójdą stamtąd: ci na wieczne potępienie, a sprawiedliwi do życia wiecznego”.

Jak widać, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy dusze nas widzą. Wiemy jednak, że istnieje życie wieczne; osoby, które zakończyły swój żywot na Ziemi, znajdują się w Niebie lub piekle. To czy dusze zmarłych są wśród nas i czy obserwują nasze poczynania, pozostaje w sferze domysłów. Faktem jest jednak, że istnieje wiele świadectw osób, które widziały się ze swoimi bliskimi po ich śmierci; rozmawiali z nimi i czuli ich obecność. Być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak blisko nas znajdują się dusze zmarłych…

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]