Jak wygląda Pismo Święte? Pismo Święte, nazywane zamiennie Biblią, jest najważniejszą księgą dla chrześcijan. Zbiorem wszystkich mądrości pozostawionych ludziom przez Boga. Słowo „Biblia” pochodzi od greckiego biblion, co oznacza księgę. Pismo Święte dzieli się na Stary Testament i Nowy Testament. Stary Testament był pisany w języku hebrajskim i aramejskim. Jest zbiorem 46 ksiąg. Nowy Testament był pisany greką. Składa się z 27 ksiąg. Biblię pisali ludzie natchnieni przez Boga.

Aktualnie obowiązujący kanon biblijny został przyjęty na soborze trydenckim w 1546 r. Stary Testament powstawał od XIII do II w. p.n.e. (chociaż najstarsze zapisy pochodzą już z XIV w. p.n.e.). Jego księgi możemy podzielić na: historyczne, profetyczne i dydaktyczne. Najważniejszą część Starego Testamentu stanowi Tora (tzw. pięcioksiąg Mojżesza), która składa się z: Księgi Rodzaju, Księgi Wyjścia, Księgi Kapłańskiej, Księgi Liczb oraz Księgi Powtórzonego Prawa. Nowy Testament powstawał pomiędzy 50 a 120 r. Opisuje życie i działalność Jezusa Chrystusa. Jego najważniejszą część stanowią cztery Ewangelię. Ponadto znajdziemy w nim listy apostolskie, Dzieje Apostolskie oraz Apokalipsę św. Jana. Wraz ze wzrostem popularności chrześcijaństwa, zaczęły powstawać coraz to nowsze przekłady Biblii. Najpopularniejsze z nich to: Wulgata (tłumaczenie na grekę), Septuaginta (tłumaczenie na łacinę), Biblia Jakuba Wujka (pierwsze tłumaczenie na język polski) oraz Biblia Tysiąclecia.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja