Co to jest kanon biblijny? Kanon biblijny to zbiór ksiąg składających się na Pismo Święte. Słowo „kanon” jest zaczerpnięte z języka greckiego i oznacza „regułę postępowania”. Tak więc święte księgi tworzące Biblię stanowią dla chrześcijan drogowskaz; zbiór mądrości i zasad właściwego postępowania. Wyjątkowość ksiąg biblijnych bierze się z tego, że ich autorzy byli natchnieni przez Boga. Przekaz w nich zawarty został zaadresowany do nas przez samego Boga.

Pismo Święte składa się ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Stary Testament jest czczony przez Żydów i chrześcijan. Jego katolicka wersja zawiera 46 ksiąg. Dzielimy je na trzy rodzaje: księgi historyczne (opisują wydarzenia z historii Narodu Wybranego), księgi dydaktyczne (zawierają mądrość i naukę, którą chciał przekazać nam Bóg) oraz księgi prorockie (pisane przez proroków i przedstawiające wizje przyszłości). Ważną częścią Starego Testamentu, szczególnie dla chrześcijan, jest tzw. Tora, czyli pięcioksiąg Mojżesza (Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa). Stary Testament spisano w języku hebrajskim i aramejskim.

Nowy Testament to zbiór 27 ksiąg, które powstawały między 50 a 120 r. n.e. Oryginał był pisany w języku greckim. Nowy Testament składa się czterech ewangelii, Dziejów Apostolskich, 21 listów oraz Apokalipsy św. Jana. Przedstawia niesamowicie dużą wartość dla chrześcijan. Opisuje bowiem życie i działalność Jezusa Chrystusa. Mesjasza, którego Bóg przysłał na świat dla naszego zbawienia. Studiowanie Nowego Testamentu jest niezbędne do zrozumienia sensu wiary w Chrystusa. Znajdziemy w nim wiele przepowiedni i wzorów postępowań, z których powinniśmy wyciągnąć wnioski.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja