Co to jest sumienie? „Módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, starając się we wszystkim dobrze postępować” – czytamy w liście do Hebrajczyków. Sumienie to wewnętrzne odczucie, dzięki któremu jesteśmy w stanie wybierać pomiędzy dobrem i złem. Sumienie pozwala nam na podjęcie decyzji zgodnej z wyznawaną przez nas moralnością. Jest ono wewnętrznym głosem, który słyszy każdy świadomy i trzeźwo myślący człowiek. Jednak sumienie należy traktować mocno indywidualnie. Na jego kształt mają wpływ rozmaite czynniki zewnętrzne, tj. otoczenie, w którym przebywamy, wyznawana religia, krąg kulturowy, do którego przynależymy itp. Ponadto istotne w tym kontekście są nasze doświadczenia i przeżycia. Człowiek, który doświadczył wielu przykrych i bolesnych rzeczy, będzie miał większą skłonność do złego postępowania.

O sumieniu możemy przeczytać wielokrotnie w Piśmie Świętym. Zgodnie z wykładnią biblijną, powinno ono stanowić swoisty „hamulec”, który nie pozwala nam na podjęcie nietycznych decyzji, stojących w sprzeczności z normami religijnymi. Właśnie one w dużym stopniu przyczyniają się do kształtowania naszego sumienia. „Kształtowanie” to w tym wypadku trafne sformułowanie, ponieważ zadaniem każdego chrześcijanina powinna być praca nad sobą. Nad własnym kręgosłupem moralnym i nieugiętością w stosowaniu się do Praw Bożych. Odpowiednio ukształtowane sumienie pozwoli nam żyć w bliskości z Bogiem i odrzucać zło.