Co to jest ateizm? Ateizm to pogląd odrzucający istnienie Boga. Jest więc przeciwieństwem teizmu, czyli wiary w stwórcę i siły nadprzyrodzone. Słowo ateizm pochodzi z języka greckiego. Składa się z dwóch członów: a, czyli „bez” oraz theos, czyli „bóg”. W dosłownym tłumaczeniu oznacza więc „bezbożność”. Uznaje się, że ateizm narodził się w XVI wieku we Francji. Ten pogląd kiełkował głównie w środowisku racjonalistów, którzy twierdzili, że świat powinniśmy poznawać, korzystając z własnego rozumu i osiągnięć nauki. Racjonaliści wyznawali kult rozumu, który stał w sprzeczności kultem religii. Jednak zalążków ateizmu możemy dopatrywać się już dużo wcześniej. Poglądy odrzucające istnienie bóstw głosili niektórzy starożytni filozofowie w Rzymie i Grecji.

Głównym założeniem ateizmu jest zaprzeczenie istnieniu wyższej istoty. Stwórcy, który wykreował świat i nadał mu ład. Ateizm nie jest jednak spójnym poglądem. Wyróżniamy jego trzy główne odłamy. Pierwszy z nich to ateizm dogmatyczny, który kategorycznie przeczy istnieniu Boga. Drugi to ateizm sceptyczny, który stwierdza, że udowodnienie istnienia Boga jest niemożliwe. Ateiści sceptyczni nie negują istnienia stwórcy, tylko dowodzą, że nie da się udowodnić jego obecności na drodze naukowej. Trzeci odłam to ateizm antropologiczny zaprzeczający istnieniu Boga i wywyższający człowieka, jako najpotężniejszą istotę na Ziemi. Ateizm antropologiczny nawiązuje do teorii ewolucji.

Ateizm cieszy się coraz większą popularnością na świecie. Z badań przeprowadzonych w 2015 r. wynika, że ateiści stanowią 11% światowej populacji. Najwięcej ateistów jest w Chinach (61%). Laicyzacja i ateizacja społeczeństw jest dobrze widoczna na przykładzie Europy Zachodniej, gdzie coraz więcej młodych ludzi deklaruje brak wiary w Boga. W części państw walczących z religią tj. Albania, Kuba, Korea Północna i Chiny, ateizm jest narzucany odgórnie przez władze państwowe.