Czy Jezus istniał? Jezus Chrystus jest centralną postacią w religii chrześcijańskiej. Mesjaszem, który został zesłany przez Boga na Ziemię, aby odkupić ludzi od grzechu. Chrystus jest uznawany za Boga. Wraz z Ojcem i Duchem Świętym tworzy Trójcę Świętą. Jezus jest wybitną postacią znaną ludziom na każdym krańcu Ziemi. Czy istnieją jednak historyczne dowody na jego istnienie? Co tak właściwie wiemy o życiorysie Jezusa z Nazaretu?

Jezus Chrystus jest postacią historyczną. Niezależnie od tego, czy wierzymy w jego boskie pochodzenie i uznajemy go za mesjasza, nie możemy zanegować samego istnienia. Jezus zgodnie z tradycją urodził się w szopce betlejemskiej. Na świat przyszedł według szacunków pomiędzy 8 a 4 r. p.n.e. Dzieciństwo i młodość spędził z rodzicami w Nazarecie. Tam zaczęły objawiać się jego nadprzyrodzone moce. Następnie wyruszył w świat, aby głosić założenia nowej religii – chrześcijaństwa.

Najlepszymi źródłami opisującymi życie i działalność Jezusa pozostają niezmiennie cztery ewangelie (według św. Marka, według św. Łukasza, według św. Mateusza i według św. Jana). Zawierają one bezpośrednie odniesienia do historii. Przewija się w nich wiele postaci historycznych, tj. Poncjusz Piłat i król Herod. Historycy potwierdzają, że wydarzenia historyczne opisywane w tekstach ewangelistów faktycznie miały miejsce w przeszłości. Również we wielu tekstach niechrześcijańskich wspomina się o historycznym Jezusie z Nazaretu. Dorobek Chrystusa i wpływ jaki wywarł na starożytną ludność, jest najlepszym dowodem na to, że istniał i działał aktywnie na początku I wieku n.e. Mimo upływu lat chrześcijaństwo pozostaje najsilniejszą religią na świecie, a postać Jezusa przewija się w kulturze i życiu codziennym.