Ile trwa przygotowanie do bierzmowania? Bierzmowanie jest jednym z siedmiu sakramentów ustanowionych przez Kościół katolicki. Przyjmuje się je raz w życiu, najczęściej pomiędzy 14 a 18 rokiem życia. Bierzmowanie jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego. Symbolicznie oznacza wejście w dorosłość; bardziej dojrzały etap życia duchowego. To drugi sakrament inicjacji chrześcijańskiej po chrzcie. Sprowadza się on do „przyjęcia znamienia daru Ducha Świętego”. Sakramentu udziela biskup w obecności proboszcza.

Prawo kanoniczne nie reguluje kategorycznie, ile powinno trwać przygotowanie do bierzmowania. Najczęściej do tego sakramentu przystępują osoby młode, między 14 a 18 rokiem życia. Za stworzenie grupy kandydatów do bierzmowania i ich przygotowanie duchowe odpowiedzialny jest proboszcz danej parafii. To on decyduje o tym kto zostaje dopuszczony do bierzmowania. Kandydat musi rzecz jasna spełniać odpowiednie wymogi, tj. bycie ochrzczonym i przyjęcie sakramentu eucharystii. Ponadto powinien regularnie uczestniczyć w życiu Kościoła i reprezentować nienaganną postawę moralną.

Przygotowanie do bierzmowania trwa najczęściej dwa lata. W jego trakcie kandydaci powinni dokładnie zapoznać się z nauczaniem Kościoła; lepiej zrozumieć wyznawaną wiarę. Dla młodych ludzi to czas na refleksje. Wyznaczenie sobie celów duchowych. Kandydat jest również zobowiązany do wybrania sobie imienia, które przyjmie w trakcie bierzmowania. Warto dokładnie przemyśleć ten wybór i umotywować go w odniesieniu do naszego życia duchowego. Termin przyjęcia bierzmowania wyznacza proboszcz w porozumieniu z biskupem. Proboszcz jako przywódca duchowy i opiekun grupy powinien zadbać o to, aby do sakramentu dopuścić jedynie zdecydowane, w pełni przygotowane osoby, które chcą podążać ścieżką wyznaczoną przez Chrystusa.