Co to jest ewangelia? Ewangelia to słowo pochodzące z języka greckiego. W dosłownym tłumaczeniu oznacza „wesoła nowina”. Dawniej ten termin oznaczał przepowiednie nadejścia Królestwa Bożego i przyjście na świat mesjasza Jezusa Chrystusa. Dzisiaj większość chrześcijan utożsamia ewangelię z tekstem biblijnym opisującym życie i działalność Jezusa.

W Nowym Testamencie znajdują się cztery ewangelie: według św. Marka, według św. Łukasza, według św. Mateusza i według św. Jana. Jako pierwsza powstała ewangelia według św. Marka (ok. 70 r.). Jest ona zarazem najkrótsza. Najmłodsza jest zaś ewangelia według św. Jana (ok. 90-100 r.). Ewangelie opowiadają historię Jezusa z Nazaretu. Mówią o jego narodzeniu, dzieciństwie, pierwszych cudach oraz działalności religijnej. Ewangeliści Mateusz i Jan należeli do grona dwunastu apostołów. Znali go osobiście i towarzyszyli mu w jego misji. Z kolei Marek i Łukasz spisując swoje ewangelie opierali się na relacji św. Pawła.

Kościół katolicki uznaje oficjalnie cztery wyżej wymienione ewangelie. Istnieją jednak inne pisma ewangeliczne, które nie zostały włączone do kanonu Nowego Testamentu. Nazywa się je apokryfami. Część z nich np. ewangelia Tomasza, w wielu punktach jest spójna z tym, o czym pisali Łukasz, Marek, Jan i Mateusz. Duże zamieszanie spowodowało odnalezienie rękopisu ewangelii Judasza w latach 70-tych XX wieku w Egipcie. Według niej Judasz nie zdradził Jezusa, lecz wydał go na własne życzenie.