Czym jest cierpienie? Cierpienie to bardzo nieprzyjemny stan, w którym doświadczamy bólu. Wyróżniamy cierpienie fizyczne i psychiczne. To pierwsze jest spowodowane odczuwanym przez nas bólem fizycznym, np. z powodu choroby lub ciężkiego urazu. Z kolei cierpienie psychiczne ma wymiar emocjonalny. Towarzyszy mu przygnębienie, smutek, lęk i często brak chęci do życia. Skrajny wymiar cierpienia psychicznego jest nazywany depresją.

Cierpienie jest wyjątkowo ciężkim stanem dla człowieka. Często jest spowodowane codziennymi trudami życia. Nie należy jednak zapominać, że cierpienie jak wszystko w życiu ma swój cel i ukryty sens. Cierpienie jest popularnym motywem występującym również w nauce chrześcijańskiej. Bóg pokazuje nam, że cierpienie uszlachetnia, a znoszenie trudów życia jest niezbędne do zbawienia. Ważne, aby mimo wszystko pozostać wiernym wyznawanym przez siebie wartością. Przykładem cierpienia w Biblii, które prowadzi do zbawienia, jest historia Hioba.

Hiob był szczęśliwym człowiekiem. Posiadał pokaźny majątek i kochającą się rodzinę. Pewnego dnia Bóg założył się z Szatanem, że Hiob pozostanie mu wierny, nawet jeśli straci wszystko co ma. Bóg odebrał mężczyźnie majątek, dzieci i uczynił go trędowatym. Hiob przez wiele lat żył w cierpieniu i użalał się nad swoim losem. Mimo to nie odwrócił się od Boga i w nagrodę otrzymał z powrotem rodzinę, zdrowie i majątek. Innym biblijnym przykładem, że cierpienie ma ukryty sens, jest historia Jezusa umierającego na krzyżu. Chrystus został niesłusznie skazany na śmierć. Musiał odbyć poniżającą drogę krzyżową i umierać w męczarniach na krzyżu. Mimo to Jezus nie zawahał się. Cierpiał na krzyżu dla naszego zbawienia. Dzięki temu możemy teraz cieszyć się życiem wiecznym.