Co to jest judaizm? Judaizm jest szóstą największą religią na świecie. Liczbę jej wyznawców szacuje się na około 14 milionów. Najwięcej z nich zamieszkuje Izrael i Stany Zjednoczone. Judaizm jest narodową religią Żydów, którzy wierzą, że Bóg zawarł z nimi przymierze i uczynił ich narodem wybranym. Judaizm to religia monoteistyczna, czyli uznająca jednego boga. Bóg w tej religii jest nazywany Jahwe. Biblijny judaizm kształtował się od II tysiąclecia p.n.e. do zburzenia świątyni jerozolimskiej w 70 r. n.e.

Pierwszym ludem wyznającym judaizm byli Hebrajczycy. Zachowali oni historię o wędrówce Abrahama z Ur do Ziemi Obiecanej oraz o zawarciu przymierza z Bogiem. Z judaizmu wyłoniło się chrześcijaństwo. Zasadnicza różnica między chrześcijaństwem a judaizmem polega na stosunku do Nowego Testamentu. Dla chrześcijan Nowy Testament jest świętą księgą, w której opisano historię Chrystusa. Jego życie, nauki, cuda i wypełnienie misji, którą powierzył mu Ojciec. Chrześcijanie uznają Jezusa Chrystusa za mesjasza, który wybawił ludzi od grzechu. Z kolei Żydzi nie uznają Nowego Testamentu. Twierdzą, że prawdziwy mesjasz jeszcze nie zstąpił na Ziemię i potępiają kult Jezusa. Żydzi wciąż czekają na zbawiciela.

Najważniejszą księgą dla wyznawców judaizmu jest Tora (pięcioksiąg Mojżesza), w skład której wchodzi pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu (Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa). Prawem regulującym życie religijne Żydów jest halacha. Zawiera ona aż 613 przykazań. Są one dokładnie zinterpretowane w Talmudzie. Jednym z nakazów obowiązujących wyznawców judaizmu jest obrzezanie. Tradycyjnie wykonuje się je w ósmym dniu po narodzeniu. Ten zabieg ma na celu zachowanie czystości.