Cząstka różańca świętego – jak odmawiać. To pytanie stawia sobie wiele osób, które chcą zbliżyć się do Chrystusa poprzez Jego Matkę, Maryję. Różaniec sam w sobie nie jest skomplikowaną modlitwą, dlatego bardzo się cieszymy, że możemy pomóc Ci w nauczeniu się jej.

Cząstką różańca nazywamy zbiór pięciu tajemnic dotyczących historii Jezusa Chrystusa. Wyróżniamy cztery cząstki:

 • radosną
 • bolesną
 • chwalebną
 • światła

Sposób odmawiania każdej z nich jest identyczny i wygląda tak:

 1. Wykonanie znaku krzyża.
 2. Odmówienie modlitwy Wierzę w Boga
 3. Ojcze nasz
 4. 3 razy Zdrowaś Maryjo
 5. Chwała Ojcu

To jest część początkowa. Później następują rozważania każdej tajemnicy z osobna, po których odmawia się następujące modlitwy:

 • Ojcze nasz
 • 10 razy Zdrowaś Maryjo
 • Chwała Ojcu

Ten schemat powtarza się pięć razy. Na zakończenie odmawia się jedną z dwóch proponowanych modlitw:

 • antyfonę “Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia”
 • Litanię Loretańską.

Za odmówienie różańca oraz spełnienie pozostałych warunków Kościół Katolicki dopuszcza możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Ważne jest, by być wtedy w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wyzbyć się przywiązania do każdego grzechu oraz odmówić modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Są one upublicznione i można się z nimi zapoznać na tej stronie.