Zanim przyszedł czas na mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, w sercu Maryi głównie panowała radość. Zapoczątkowało ją Zwiastowanie, podczas którego anioł ogłosił Jej, że zostanie Matką Boga. Wiązało się to z licznymi kłopotami, ponieważ – jak sama mówi – nie znała męża. Narażało ją to na zniesławienie, jednak nie zachwiała się.

Cząstka różańca radosna składa się z następujących tajemnic:

  • Zwiastowanie Maryi
  • Nawiedzenie św. Elżbiety
  • Narodzenie Jezusa
  • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
  • Znalezienie Jezusa w Świątyni

Zwiastowanie anielskie było pierwszym z wydarzeń, które jest związane bezpośrednio z życiem Jezusa Mesjasza. Maryja zgodziła się zostać Matką Boga, mimo że wiedziała ile ją może kosztować ta decyzja. Następnie poszła podzielić się radosną nowiną ze swoją krewną, Elżbietą. Na wieść o szczęściu Maryi z radości poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a był nim Jan Chrzciciel.

Niedługo potem narodził się Chrystus. Ubogi żłóbek nie wskazywał na to, że leży w nim Król Królów. Po upływie pewnego czasu nadeszła kolej na ofiarowanie Jezusa w Świątyni jako pierworodnego syna. Symeon – starzec, któremu Bóg pozwolił żyć, dopóki nie zobaczy Mesjasza – rozradował się wielce gdy poznał, że nastało zbawienie. Ostatnia tajemnica to znalezienie Jezusa w Świątyni. Mimo że na pierwszy rzut oka nie jest to tajemnica radosna, ponieważ przyprawiła niemało zmartwienia rodzicom Jezusa, stanowiła ona wyraźny sygnał, że Jezus wzrasta w mądrości i łasce u Boga.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja