Gdyby nie męczeńska ofiara Chrystusa, nie dokonałby się niezwykły cud jakim było Zmartwychwstanie. W ten sposób Jezus pokonał śmierć i jako żywy Bóg powrócił po jakimś czasie do Nieba, dając nam nadzieję na osiągnięcie zbawienia. Jego chwała objawiła się również w innych momentach i – podobnie jak w przypadku całego różańca – wiąże się nierozerwalnie z osobą Matki Bożej, Maryi.

Cząstka różańca chwalebna porusza wydarzenia od Zmartwychwstania do śmierci i Wniebowzięcia Maryi. Składają się na nią następujące tajemnice:

  • Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  • Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  • Zesłanie Ducha Świętego
  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi

Każda z tych tajemnic jest niezwykłym świadectwem chwały Boga. Zmartwychwstanie otwarło nam na powrót bramy Raju, a Wniebowstąpienie zapewniło nam wieczystą obecność Syna Bożego wśród nas jak Boga żywego. Zesłanie Ducha Świętego pozwoliło apostołom rozszerzyć naukę Kościoła na cały świat, a ponadto umocniło ich wiarę. Pamiątką Zesłania jest sakrament bierzmowania, podczas którego bierzmowani otrzymują siedem darów Ducha Świętego.

Ostatnie dwie tajemnice odnoszą się do osoby Maryi. Jako najdostojniejsza z ludzi, Maryja dostąpiła udziału w chwale swojego syna. Aby Jej ciało nie uległo skażeniu, została po śmierci wzięta razem z nim do Nieba, gdzie obecnie króluje jako wieczna królowa Nieba i Ziemi.