Wielki Piątek jest dniem szczególnie celebrowanym w społecznościach chrześcijańskich. Upamiętnienie śmierci Zbawiciela to wydarzenie kluczowe w historii zbawienie, którego jednak dałoby się uniknąć, gdyby ludzie przestrzegali nakazów Boga. Jednak miłość Pana do ludzi okazała się większa niż nasz grzech.

Cząstka różańca bolesna opisuje tajemnice związane z cierpieniem Jezusa. Są to:

  • Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  • Biczowanie Pana Jezusa
  • Cierniem ukoronowanie
  • Dźwiganie krzyża
  • Ukrzyżowanie Jezusa

Każda z tych tajemnic wymaga rozważania i zastanowienia się nad swoim własnym życiem. Jezus, podobnie jak ludzie, odczuwał strach przed śmiercią i bał się cierpienia. Jednak Jego przykład pokazuje nam, że oddanie się woli Ojca jest możliwe, mimo że często wiele nas ono kosztuje. W tajemnicach bolesnych Chrystus zostawia nam wzór postępowania, który powinniśmy starać się wcielać w życie każdego dnia.

Cichą bohaterką tajemnic bolesnych jest również Maryja. Cierpienie jej syna z pewnością było też Jej cierpieniem. Jak zapowiedział jej anioł podczas Zwiastowania, Jej duszę przeniknął miecz. O odczuciach Maryi pod krzyżem opowiada sekwencja “Stabat Mater”. Mimo że możemy się tylko domyślać, co działo się w sercu i duszy Maryi, Jej przykład i opieka powinna być dla nas oparciem w trudnościach, które powinniśmy znosić na Jej wzór.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja