Jak nazwać grzech nieczystości?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Jak nazwać grzech nieczystości? Nieczystość jest jednym z siedmiu grzechów głównych, obok pychy, chciwości, zazdrości, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, gniewu oraz lenistwa. Grzech nieczystości jest również bezpośrednio związany z szóstym Przykazaniem Bożym – „nie cudzołóż”. Pojęcie nieczystości może odnosić się zarówno do seksualności, jak i do sfery moralnej.

Jeśli chodzi o nieczystość seksualną, tyczy się ona do zachowań o charakterze seksualnym, niezgodnych z zasadami danej religii. W Katolicyzmie przykładami takich aktów mogą być: stosunek przedmałżeński, praktykowanie homoseksualizmu, cudzołóstwo, prostytucja itp. Nieczystość moralna koncentruje się wokół nieczystości myśli, słów i uczynków. Występuje, kiedy swoim działaniem lub myśleniem naruszamy zasady etyki chrześcijańskiej.

Wielu Katolików zastanawia się, jak nazywać grzech nieczystości. Odpowiedź brzmi: grzechy należy nazywać po imieniu. Przed przystąpieniem do sakramentu pokuty musimy wykonać rachunek sumienia, w trakcie którego jasno określimy i nazwiemy popełniony przez nas grzech. Fundamentem dobrej spowiedzi jest bowiem szczerość. Dbanie o czystość w swoim życiu jest niesamowicie istotne. Sam Jezus wspomina w Ewangelii według św. Mateusza: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]