Могат ли душите да ни видят?

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]

Могат ли душите да ни видят? В Писанието не откриваме нито един пасаж, който дори да се доближава до отговора на този въпрос. Като католици ние вярваме във вечния живот, който е станал за нас възможно, след смъртта на мъченика Исус на кръста. Въпреки това не сме сигурни какво наистина се случва с душата на починалия след смъртта.

Католическата църква представя теорията, че всички души отиват в Чистилището. Оттам нататък, в зависимост от това колко грехове имаме на съвестта си и колко горещо живите се молят за нас, ние или отиваме на небето, или сме осъдени на вечно проклятие. Проблемът е, че тази теория дори не се потвърждава от Библията.

Пасажите за вечния живот, които се намират в Писанието, са много оскъдни и неясни. Споменава се небето Исусказвайки: "В дома на Отца Ми има много жилища; ако беше другояче, щях да ви кажа". Доказателство за това, че някои души ще отидат в Рая, а други - в Ада, е цитат от Христос "И ще си отидат оттам: онези - на вечно осъждане, а праведните - на вечен живот".

Както виждате, не можем да отговорим на въпроса дали душите ни виждат. Знаем обаче, че има вечен живот; тези, които са завършили живота си на Земята, са в Рая или в Ада. Дали душите на мъртвите са сред нас и дали наблюдават действията ни, остава в сферата на догадките. Факт е обаче, че има много свидетелства на хора, които са видели своите близки след смъртта им, разговаряли са с тях и са усетили присъствието им. Може би не си даваме сметка колко близки са душите на мъртвите...

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]