Jak rozeznać powołanie? Przede wszystkim zacznijmy od tego, czym ono tak właściwie jest. Otóż powołanie do kapłaństwa jest „powołaniem do składania Chrystusowej Ofiary mocą uczestnictwa w Jego kapłaństwie”. Osoba decydująca się wstąpić w stan duchowy powinna poważnie przemyśleć swoją decyzję. Nie chodzi jedynie o przeanalizowanie doczesnych korzyści płynących z tej decyzji. Zadaniem potencjalnych kandydatów na kapłanów powinno być wsłuchanie się w głos Boży i szukanie powołania.

Jak odnaleźć owo powołanie? Należy zdawać sobie sprawę z tego, że powołanie przychodzi od samego Boga. Cóż więc lepiej posłuży nam za kontakt z Bogiem niż modlitwa? Szukając powołania, powinniśmy rozmawiać z Bogiem. Dopatrywać się znaków i symboli, które może nam zostawić w codziennym życiu. W tym celu warto jak najczęściej uczestniczyć w nabożeństwach kościelnych. Szukając swojej drogi, warto również rozmawiać z księżmi. Pytajmy ich, jak rozeznali swoje powołanie i co sprawiło, że podjęli misję głoszenia Słowa Bożego.

Rozeznając powołanie, musimy pamiętać o zachowaniu równowagi i spokoju ducha. Nie podejmujmy tak ważnych decyzji w emocjach. Zamiast tego szukajmy wyciszenia, które lepiej pozwoli nam usłyszeć głos Boga. Pomóc w tym może nam kontakt z przyrodą, spacery po lesie, górskie wędrówki itp. Szukajmy więc znaków, miejmy otwarty umysł i ufajmy Bogu, który chce naszego dobra.