Čo je svätosť?

[ Obsah článku je chránený Plagiashield ]

Čo je svätosť? Pojem svätosti sa stotožňuje s náboženstvami. Aby sa človek mohol nazývať svätým, musí svojím životom svedčiť o viere, byť poslušný náboženstvu a jeho zásadám. Človek s postavením svätca by mal byť pre ostatných vzorom.

Svätosť sa vzťahuje aj na duchovnú čistotu. Na jej dosiahnutie je potrebné zrieknuť sa všetkých pozemských pokušení. Srdce svätca by malo byť otvorené Bohu a blížnemu a malo by odmietnuť zlo. Na druhej strane nezabúdajme, že osoby, ktoré boli uznané Katolícka cirkev Stále sú to obyčajní ľudia. Nemôžeme ich stotožňovať s božstvom.

A nielen to. Ak sledujeme životopisy svätých, narazíme aj na takých, ktorí v určitom období svojho života pochybili a zhrešili. Svätá Pelagia Kajúca bola pôvodne prostitútkou v Antiochii. Svätý Augustín z Hippo zasa žil niekoľko rokov v konkubináte so svojou otrokyňou. Tieto príklady dokazujú, že každý má právo robiť chyby. Nakoniec je najdôležitejšie zanechať zlé návyky a obrátiť sa k Bohu.

[ Obsah článku je chránený Plagiashield ]