Jedne z najczęściej zadawanych w tym temacie pytań brzmią: Do kogo podobny jest widziany przez proroka Bóg? Jakie są cechy Boga podkreślane przez Izajasza?

Prorok Izajasz pochodził z jerozolimskiej rodziny. Jego ojcem był Amos. Izajasz odznaczał się bardzo silną wiarą w Boga oraz wielkim uduchowieniem. Pan Bóg powołał Izajasza na swojego proroka, a było to ok 739 roku przed naszą erą. Jego zadanie nie należało do najłatwiejszych, a wykonywał on swoją misję przez następne 40 lat, aż do swojej męczeńskiej śmierci.

Zadaniem Izajasza było nawoływanie grzesznych narodów do nawrócenia. Głosił on zagładę Izraela oraz całego narodu Judeańskiego za niewierność Panu, a jedyną drogą do wybawienia jest Bóg. Nawoływał do uznawania Boskich wyroków za najważniejsze. Stawiał je ponad wszelkim prawem obowiązującym na ziemi.

Jest on autorem biblijnej księgi Izajasza, podzielonej na 3 części. W pierwszej części rozprawia o ludzie Jerozolimy i zapowiedziach mesjańskich. Druga część opowiada o wyzwoleniu Izraela z niewoli Babilońskiej, natomiast trzecia wychwala triumf Judejczyków po powrocie z niewoli.

Izajasz jako jeden z Boskich proroków wiele razy rozmawiał z samym Panem. Niewielu dostąpiło zaszczytu objawienia. Dlatego o Boskich cechach możemy również czytać w przekazach proroka Izajasza.

Do kogo podobny jest widziany przez proroka Bóg i jakie cechy posiada widziany przez proroka Bóg?

Prorok Izajasz opowiada nam o Bogu mądrym i wiecznym. Opowiada nam o nim jako o wielkim Stwórcy. Mówi, że Pan – to Bóg wieczny. Nigdy się nie męczy ani nigdy się nie nuży, a jego mądrość jest niezgłębiona.