Gdzie Jezus nauczał w synagodze?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Gdzie jezus nauczał w Synagodze

Gdzie Jezus nauczał w synagodze? Nauki Jezusa są bardzo ważnym etapem w jego publicznej, duchowej działalności. Jego powrót do Nazaretu, do którego wjeżdża na osiołku, wywołał wśród miejscowej ludności ogromne poruszenie. Jezus był nieobecny przez ponad rok, a wraca do Nazaretu jako człowiek dokonujący czynów wielkich. Nic więc dziwnego, że oczekiwali po jego powrocie cudów również tutaj, w Nazarecie.

Tu Jezus nauczał w synagodze

Nadzieje na kolejne cuda rosną wraz z kolejną działalnością Chrystusa. Jezus zaczyna odwiedzać miejscową synagogę, gdzie ludzie zbierają się na wspólne modlitwy oraz czytanie ksiąg Mojżeszowych. Odczytywane są również fragmenty ksiąg różnych proroków. Jezus dołącza do miejscowej ludności, rozpoczynając czytanie księgi Izajasza. Oznajmia również zebranym, że jest to dzień, w którym spełnia się przepowiednia zawarta w piśmie, mówiąca o Pomazańcu, który został namaszczony duchem Jehowy, oraz ma oznajmiać jeńcom wyzwolenie, a niewidomym odzyskanie wzroku.

Gdzie nauczał Jezus

Ma również oznajmiać nadejście czasu przychylności Jehowy. Słowa te wywołują poruszenie w ludziach, którzy tym bardziej domagają się cudów i pomocy Jezusa. Chrystus opowiada kolejne historie o proroku, który oczyścił z choroby jedynie Naamana, pomimo obecności wielu trendowatych Izraelczyków w mieście. Rozgniewany tłum wyprowadza Jezusa z Synagogi, prowadząc na zboczę urwiska, z którego zamierza Go zepchnąć. Jezus po oswobodzeniu się z ich rąk odchodzi do miasteczka Kafarnum.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]