Jak napisać podanie o bierzmowanie. Podanie o bierzmowanie jest dokumentem, który musi przygotować każdy kandydat do bierzmowania, aby został do niego dopuszczony. Podanie o bierzmowanie adresuje się do biskupa, odpowiedniego dla naszej diecezji. Należy więc ustalić odpowiedniego dla naszej parafii adresata. Bez problemu zrobimy to za pośrednictwem internetu.

Podanie takie nie odbiega niczym od każdego innego podania. Powinny się w nim znaleźć nasze dane (imię i nazwisko), data, miejscowość oraz tytuł. W podaniu powinniśmy zwracać się bezpośrednio do Biskupa, z prośbą o udzielenie nam Sakramentu Bierzmowania. Wstęp powinien brzmieć mniej więcej tak:

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi Sakramentu Bierzmowania. Jestem uczennicą/uczniem klasy ..... Gimnazjum ................ W roku szkolnym ............ wstąpiłam w poczet Kandydatów do Bierzmowania i rozpoczęłam/rozpocząłem formację duchową, ponieważ pragnę stać się dojrzałym i odpowiedzialnym członkiem Wspólnoty Kościoła.”

W dalszej części uargumentujmy dlaczego chcemy przyjąć bierzmowanie. Można tu napisać iż pragniemy dalej poznawać i poszerzać swoją wiarę oraz, że jesteśmy gotowi na przyjęcie Ducha Świętego i z radością przyjmiemy jego dary. Napisz również o wyborze patrona dla swojego bierzmowania i krótko uzasadnij. Na końcu zawrzyj informację o swoim świadku i wymień go z imienia i nazwiska. Zakończ podanie wyrazami szacunku i własnym podpisem. Tak z pewnością można napisać bardzo dobre podanie o bierzmowanie.