Kostol zriadená Ježiš Kristus. V Novom zákone bolo založenie Cirkvi predpovedané Ježiš Kristus Petrovi apoštolovi mal povedať: "Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu" (Mt 16, 18).

Kto založil Cirkev Katolícka? Kedy by sme mali hľadať počiatky nášho spoločenstva a kto je za to všetko zodpovedný? Odpoveď nie je taká jednoznačná, ako by sa mohlo zdať, pretože tento problém nemá jediné jednoduché riešenie.

Kostol Katolícka je najväčšou organizáciou svojho druhu na celom svete. Je to komunita označenie, ktoré hlása všeobecné zásady vieraKatolicizmus je jedným z troch najväčších smerov kresťanstva (popri troch hlavných). Je to jeden z troch hlavných prúdov kresťanstva (popri Pravoslávna cirkev i Protestantské cirkvi).

Katolícka cirkev je jedna, veľká, všeobecná a apoštolská.

Svojím spôsobom nám naznačuje cestu, po ktorej by sme mali ísť, aby sme našli odpoveď na otázku: kto a kedy založil Kostol?

História Katolíckej cirkvi je veľmi konzistentný a súvisí s celými dejinami kresťanstva. Ako hovorí Nový zákon, samotný fakt založenia Kostol oznámila Ježiš Kristusktorý to urobil s pomocou svojho učeníka, apoštola Petra.

Na začiatku svojej existencie Kostol bola riešená veľmi politicky a pozostávala z mnohých menších strán nazývaných kresťanské komúny, ktoré samozrejme patrili k jednej komunite. Na čele celého spoločenstva stál spomínaný svätý Peter. To možno považovať za jadro dnešného univerzálnej cirkvi. Už v prvom storočí nášho letopočtu sa v rôznych prameňoch, ako sú okrem iného listy Ignáca z Antiochianájdeme prvú zmienku o Katolícka cirkev. V druhom storočí nášho letopočtu, identifikácia jedného spoločného Kostol.

Komunita Cirkev sa zrodila z menších katolíckych komunít, ktoré neustále spolupracovali a posilňovali svoje väzby. Stretnutia predsedov spoločenstiev alebo prvé všeobecné rady ako by sme to nazvali dnes.

Avšak, samotná myšlienka Kostol ako sa jednota a spoločenstvo spojili s príchodom prvých ľudí na zem. Práve oni mali za úlohu rozšíriť Pánovo dielo do celého sveta. Bolo to aj v Pánovi Bohako Stvoriteľ všetkých vecí Kostol. Bol to on, kto inšpiroval všetky duše, aby zotrvali v veriť. On je ten, kto porodil Syn Jeho vlastný, ktorý vykonal svoje dielo tu na zemi. Je to prostredníctvom Pán. Boh a jeho činy, apoštoli vyšiel do sveta, aby šíril Pánovo učenie, a jeho prostredníctvom vznikli prvé formálne združenia, prvé skupiny veriacich, ktoré sa združovali v pôvodných cirkevných inštitúciách. Tak to bol sám Pán Boh ako stvoriteľ všetkých vecí založil celý Kostol.

Na stránke Kostol koniec koncov, môžeme sa na ňu pozerať nielen ako na formálnu skupinu denomináciaPredovšetkým je to spoločenstvo dobrých ľudí, ktorí chcú prijať Pána do svojho srdca, chcú počúvať jeho učenie a bratsky sa s ním stretávať. Cirkevná inštitúcia je len akýmsi uľahčením, akýmsi spojivom všetkého, čo sa považuje za naše. viera.