Kostol Katolícka. Slovo Katolícka pochádza z gréckeho slova catholicos čo znamená "univerzálny". Ako vieme z predchádzajúcich častí tohto článku, Cirkev Katolícka je najväčšou náboženskou organizáciou na svete. Je samozrejme formalizovaný, má svoje pravidlá, zásady a jasné štruktúry. Ale kto vlastne tvorí Kostol? Je to zbierka kňazi i kňazi? Alebo by sme sa mali na túto otázku pozrieť trochu inak?

Kostol vytvárajú ľudia. Vytvorili ho. verný. Kostol Sú to ľudia. Toto je celá dobrota a teplo, ktoré nachádzame na ceste, keď sa stretávame so svojimi blížnymi. To sme my všetci verný sú základom aj pilierom celého Kostol. Kostol je založená na určitých princípoch, láske a morálke, ale jej hlavným spojivom sú ľudia. Každý z nás je denne malou tehličkou tejto organizácie. Zároveň je každý z nás rovnocenný a rovnako dôležitý pre celú štruktúru Kostol. To my ľudia sme poslaní na tento svet, aby sme šírili Pánovo dielo. Lord Ježiš v dôsledku Duch Svätý začal dielo, ktoré dnes nazývame cirkev. Tiež Kostol Všetky sú verný. Je to jedna z najdôležitejších a nespochybniteľných zásad celej komunity.