Biserica Catolică. Cuvânt Catolică derivă din cuvântul grecesc catholicos care înseamnă "universal". După cum știm din părțile anterioare ale acestui articol, Biserica Catolică este cea mai mare organizație religioasă din lume. Este, bineînțeles, formalizată, cu regulile, principiile și structurile sale clare. Dar cine compune de fapt Biserica? Este aceasta o colecție preoți i preoți? Sau ar trebui să privim această problemă puțin diferit?

Biserica sunt făcute de oameni. Ei îl creează. credincios. Biserica Aceștia sunt oameni. Acesta este întregul bunătate și căldura pe care o găsim în drumul nostru atunci când ne întâlnim cu semenii noștri. Este vorba de noi toți credincios sunt atât fundația, cât și pilonul întregii Biserica. Biserica se bazează pe anumite principii, pe dragoste și pe morală, dar principalul său liant sunt oamenii. Fiecare dintre noi, zi de zi, este o mică cărămidă în această organizație. În același timp, fiecare dintre noi este egal și la fel de important pentru întreaga structură. Biserica. Noi, oamenii, suntem trimiși în această lume pentru a răspândi lucrarea Domnului. Lord Isus din cauza Duhul Sfânt a început lucrarea pe care o numim astăzi Biserica. De asemenea, Biserica Toate sunt... credincios. Este unul dintre cele mai importante și incontestabile principii ale întregii comunități.